Therapie op maat

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Dit betekent dat uw altijd verzekerd bent voor minstens 10 uur ergotherapie per jaar. Onze behandelingen vinden meestal bij u thuis plaats. Handtherapie geven wij wel in onze praktijkruimten.

 

 

Kies hieronder een onderdeel


 

 

Ergotherapie

Wanneer uw gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren kunt u bij de Ergotherapeut terecht voor behandeling. Als gevolg van ziekte, ouder worden of handicap kunnen alledaagse bezigheden problemen voor u opleveren. Activiteiten die mogelijk voorheen heel vanzelfsprekend gingen, lukken nu niet meer of gaan zeer moeizaam. Door screening van alle activiteiten van het dagelijks leven, uw omgeving en u als persoon geven wij een behandeling op maat.

Samen met u zoekt de behandeld ergotherapeut passende oplossingen bij hele praktische activiteiten op tal van gebieden, zoals uw zelfzorg, uw mobiliteit in huis en buitenshuis, het voeren van het huishouden, manieren van communicatie, het bijhouden van de administratie of het volgen van studie en/of werk.

Een voorbeeld van één van onze werkzaamheden is het doornemen van ergonomie. Zoals energiebesparende maatregelen en alternatieve werkmethoden bij huishoudelijke activiteiten of werk gerelateerde activiteiten. Ook op het gebied van het uitvoeren van hobby's kan de Ergotherapeut hulp bieden. Hierbij hoort ook het advies over disbalans in belasting en belastbaarheid.

Een ander voorbeeld is het geven van trainingen in verschillende situaties. Denk hierbij aan het trainen transfers in de eigen woonomgeving, zoals het in en uit bed stappen, rolstoeltransfers, van het toilet komen, opstaan uit een stoel. Of aan strategietraining en compensatietechnieken na het doormaken van bijvoorbeeld een Beroerte. Dit kan zowel interne als externe compensatietechnieken zijn.

Een andere taak van de Ergotherapeut is het adviseren bij hulpmiddelen is één van de taken die een Ergotherapeut regelmatig doet. Zoals bij een advies aan de Gemeente / WMO voor een voorziening of aan de zorgverzekeraar. Ook begeleiden en instrueren wij mantelzorgers.

Wij behandelen en begeleiden u thuis in uw eigen omgeving. Ook is het mogelijk om behandeld te worden in de praktijk in Nijkerk, Voorthuizen, Barneveld en Putten. Daarnaast kunnen wij u adviseren en helpen bij het doen van aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen bij gemeente of zorgverzekering.

Voor Ergotherapie is een verwijzing van de huisarts niet verplicht. Het kan voorkomen dat de Ergotherapeut u vraagt om alsnog een verwijzing aan te vragen.

In 2016 zit Ergotherapie in de Basisverzekering. U heeft recht op 10 uur Ergotherapie vanuit de basisverzekering. Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract dat wij rechtstreeks bij hen kunnen declareren. Wilt u weten welke vergoeding uw zorgverzekering geeft, naast de basisverzekering, in uw aanvullende pakket? Kijk dan op Zorgwijzer voor meer informatie. Neem contact met ons op voor nadere informatie of een gesprek.

 

 

 


Handtherapie

De hand en pols zitten ingewikkeld in elkaar. Botten, spieren, pezen en banden zorgen er samen voor dat iedereen zijn of haar hand op eindeloos veel manieren kunt bewegen: met veel kracht of juist met ongelooflijke precisie. De hand is echter ook kwetsbaar. Door een ongeluk, door overbelasting of door slijtage kunt u allerlei klachten krijgen. En dat kan u behoorlijk belemmeren bij uw dagelijkse bezigheden. Een goede behandeling is dan belangrijk. Handtherapie houdt zich bezig met het behandelen van functiestoornissen van spieren, pezen, banden, botten, gewrichten, zenuwen en huid. Binnen ons team zijn er drie Ergotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van de hand en pols.

Handtherapie is er op gericht om uw handfunctie weer te verbeteren. De handtherapeut verzorgt het revalidatieproces na een operatie, maar kan ook conservatief behandelen.

Het gezamenlijk doel zal altijd zijn dat u uw hand weet beter kunt inzetten tijdens uw dagelijks leven. De behandelmogelijkheden zijn divers, worden afgestemd op uw klachten. Bij de behandeling van uw klachten werken fysiotherapeuten en ergotherapeuten vaak samen aan uw herstel. We doen het samen! Belangrijk is daarbij dat ook u hier hard voor moet werken, wil de behandeling slagen.

Lisette Priem-Kip, Arianne Hilbers en Joanne Vermeulen werken als Handtherapeut bij Ergotherapie Praktijk Veluwe. Binnen De Nije Veste in Nijkerk werken wij met een handenteam samen met de hand/fyisotherapeut Linda Weinberger, plastisch chirurg dr. Ruhé vanuit het Meander MC Amersfoort.

Handtherapie vindt plaats in de praktijk in Nijkerk, Voorthuizen en Barneveld. Voor Handtherapie is een verwijzing van de huisarts of specialist niet verplicht. Het kan voorkomen dat de Handtherapeut u vraagt om alsnog een verwijzing aan te vragen. Handtherapie gegeven door de Ergotherapeut valt onder Ergotherapie.

In 2016 zit Ergotherapie in de Basisverzekering. U heeft recht op 10 uur Ergotherapie vanuit de basisverzekering. Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract dat wij rechtstreeks bij hen kunnen declareren. Wilt u weten welke vergoeding uw zorgverzekering geeft, naast de basisverzekering, in uw aanvullende pakket? Kijk dan op Zorgwijzer voor meer informatie.

Neem contact met ons op voor nadere informatie of een gesprek.


 

 

 

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie biedt kinderen de mogelijkheid om te leren handelen binnen activiteiten van het dagelijks leven. Betekenisvol handelen staat centraal, binnen de gebieden zelfzorg, school en vrije tijd. Door een vertraagde ontwikkeling, ongeval, ziekte of handicap kunnen er beperkingen ontstaan, waardoor handelen bemoeilijkt wordt. Het hoeft echter niet altijd zo te zijn dat er een eenduidige aanwijsbare oorzaak is voor de ondervonden problemen.

Kinderergotherapie richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het gaat om activiteiten die het kind, gezien de leeftijd, wel moeten kunnen, maar het niet of met moeite uit kan voeren.

De Kinderergotherapeut start met een intakegesprek met u als ouders/verzorgers en wanneer mogelijk met uw kind. Zo nodig wordt ook de leerkracht betrokken worden als problemen met name op school voordoen. Om de hulpvraag in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van observatie en diverse instrumenten.

De observatie / behandeling kan plaatsvinden thuis, op school of in onze praktijk. Een behandeling bestaat uit trainen, begeleiden van praktische vaardigheden, stimuleren van spelontwikkeling en het stimuleren van motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van spel-, ontwikkelings- of praktisch materiaal. Uitgangspunt is dat uw kind plezier heeft in wat het doet. Naast het behandelen worden er adviezen gegeven aan ouders en relevante betrokkenen, zoals leerkrachten, over een adequate begeleiding van uw kind.

De kinderergotherapeut kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen via de zorgverzekeraar en WMO. Voorbeelden hiervan zijn; woningaanpassingen, (rol)stoelen, ligvoorzieningen, vervoersvoorzieningen of verplaatshulpmiddelen.

Anouk van Gangelen werkt als Kinderergotherapeut bij Ergotherapie Praktijk Veluwe. Kinderergotherapie vindt thuis plaats, in de eigen omgeving van het kind of in de praktijk in Nijkerk.

Voor Kinderergotherapie is een verwijzing van de huisarts of specialist niet verplicht. Het kan voorkomen dat de Kinderergotherapeut u vraagt om alsnog een verwijzing aan te vragen. In 2016 zit Ergotherapie in de Basisverzekering. U heeft recht op 10 uur Ergotherapie vanuit de basisverzekering. Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract dat wij rechtstreeks bij hen kunnen declareren. Wilt u weten welke vergoeding uw zorgverzekering geeft, naast de basisverzekering, in uw aanvullende pakket? Kijk dan op Zorgwijzer voor meer informatie.

Neem contact met ons op voor nadere informatie of een gesprek.

 

 

 

Werkplek analyse

Bij een werkplekanalyse brengen wij een individueel werkplekbezoek, waarbij alle ergonomische aspecten van de werkplek beoordeeld worden. We geven ook instructie aan de medewerkers over goede zit- en werkhoudingen. De werkplek wordt aan de hand van individuele metingen van de lichaamsmaten optimaal ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkzaamheden en eventueel bestaande klachten. Tijdens de Werkplekanalyse worden concrete aanbevelingen gedaan en wordt de werkplek, daar waar mogelijk, direct aangepast. Ook is het mogelijk de aanbevolen hulpmiddelen (o.a. documenthouder, armondersteuning) kosteloos uit te proberen.

Onze werkwijze:

Voorlichting over anatomie rug, juiste werkhoudingen en het belang van afwisseling. Per medewerker 45 minuten, kan ook in groepsverband in 90 minuten.

Observatie van functioneren op huidige werkplek. Na observatie wordt bij zittend werk de zithouding en instellingen van de stoel besproken en aangepast en wordt het bewegingspatroon van de werkzaamheden besproken. Bij staande werkzaamheden is de aandacht gevestigd op het bewegingspatroon tijdens werkzaamheden.

Advies inrichting werkplek, zowel bij zittend als bij staande werkzaamheden. Denk hierbij aan de opstelling computer, inrichting van bureau en werkplek. Afwisseling van werkzaamheden. 90-120 minuten per medewerker

Vervolg: Adviesverslag per medewerker en evaluatie na 3-6 weken. Indien nodig wordt er nogmaals een evaluatiemoment afgesproken. Dit is een meerprijs.

De kosten en baten van een Werkplekanalyse door Ergotherapie Praktijk Veluwe. Ergotherapeuten kijken breder naar de situatie dan alleen naar de werkplek. Daarbij zijn wij extra geschoold in Werkplekanalyses.

Voordelen voor uw medewerkers zijn;

Een persoonlijke instelling van de werkplek, op basis van de individuele maten; Directe aanpassen van de werkplek; Instructie op de eigen werkplek, met het aanwezige meubilair; Testen van aanbevolen hulpmiddelen die tijdelijk worden achtergelaten;

Voordelen voor u als bedrijf:

Verzuimreductie door optimale fysieke- en technisch ergonomische aanpassingen; Effectieve aanpak van klachten en blessures, direct op de werkplek; Praktische en realiseerbare aanbevelingen waarbij wordt uitgegaan van het aanwezige meubilair Kosteloos uitproberen van aanbevolen hulpmiddelen; Professioneel adviesverslag;

Een afspraak voor een WPA kan vaak op korte termijn plaatsvinden (binnen 1 week). Wij rekenen een uurtarief inclusief reistijd. Vraag vrijblijvend een offerte of neem contact met ons op voor nadere informatie of een gesprek.