Veel mensen hebben na het doormaken van corona moeite met de planning van de dag. Het kost extra energie om alle dagelijkse handelingen op te pakken en een goede balans te vinden. Vaak lukt het niet om activiteitenvol te houden, is er inspanning nodig om overzicht te houden of is de belastbaarheid zo laag dat huishouden, werken en hobby’s niet lukken. Ergotherapie kan helpen het dagelijks leven weer praktisch te maken.

Aandachtsgebieden:
Vermoeidheid tijdens activiteiten en dagindeling.
Concentratie- en aandacht houden tijdens activiteiten.
Tempo verlagen tijdens een activiteit.
Mentale klachten en slaapproblemen die effect hebben op de dag.
Hoe weer aan het werk of het oppakken van (mantel)zorgtaken.
Ademhaling inzetten tijdens het dagelijkse handelen.
Indien nodig, opnieuw aanleren, activiteiten.

Hoe, wat waar?

Ergotherapie
Ergotherapie bij COVID-revalidatie richt zich op de individuele client en vindt thuis plaats. Daar ervaart de client de problemen en kan de therapeut direct meekijken tijdens de activiteiten. De behandeling direct toepassen in de eigen omgeving.

Behandeling
Behandelingen richten zich op de balans tussen belasting en belastbaarheid. Eerste aandachtspunt is de dagindeling. Hoe pak je deze weer op en hoe krijg je weer ritme in de dag, zonder over de grens te gaan. Wanneer pak je rust en welke activiteiten geven voldoende ruste en ontspanning. Welke activiteiten zijn zijn belangrijk en welke kan een ander van je overnemen? Door middel van een puntensysteem krijgt de client praktisch overzicht.

Herstelzorg?
Volledig vergoedt na verwijzing en binnen 6 maanden gestart met paramedische zorg na doormaken van COVID. Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract.