Wat is ergotherapie?

Soms gaan de dagelijkse dingen niet meer vanzelf. Jezelf aankleden, een boterham smeren, de afwas doen of een wandeling maken gebeurt met pijn en moeite. Dan kan ontstaan door een operatie, ziekte, handicap of door ouderdom.  Ergotherapie kan helpen om handelingen op een andere manier te leren uitvoeren.

Een ergotherapeut geeft u advies en oefeningen. Ook kunt u leren omgaan met hulpmiddelen. Als het nodig is, krijgt u een spalk aangemeten of een brace. Verder helpt een ergotherapeut met het aanvragen van voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen of vervoer. De behandeling vindt meestal plaats aan huis, in uw eigen omgeving.

Hoe werkt het?

Ergotherapie is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u zonder tussenkomst van een huisarts of specialist terecht kunt bij een ergotherapeut. Maar de meeste mensen komen bij een ergotherapeut terecht door een verwijzing.

De ergotherapie start met het bespreken van uw problemen. Samen met u zoekt de behandelend ergotherapeut naar praktische oplossingen voor de dingen waar u tegenaan loopt. Dat kan over van alles gaan, zoals voor uzelf zorgen, het huishouden doen, vervoer of werk.

Wat kan er verbeteren? Zijn er oplossingen in huis of op de werkplek? Zijn er aanpassingen nodig of hulpmiddelen in te zetten? Is het mogelijk om andere hulp  in te schakelen? De ergotherapeut stemt zijn advies en behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat is nog eens maatwerk!