Soms gaan de dagelijkse dingen niet meer vanzelf. Jezelf aankleden, een boterham smeren, de afwas doen of een wandeling maken gebeurt met pijn en moeite. Dan kan ontstaan door een operatie, ziekte, handicap of door ouderdom.  Ergotherapie kan helpen om handelingen op een andere manier te leren uitvoeren.

Een ergotherapeut geeft u advies en oefeningen. Ook kunt u leren omgaan met hulpmiddelen. Als het nodig is, krijgt u een spalk aangemeten of een brace. Verder helpt een ergotherapeut met het aanvragen van voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen of vervoer. De behandeling vindt meestal plaats aan huis, in uw eigen omgeving.

Klik hier als u de folder over ergotherapie wilt downloaden (pdf).

Hoe werkt het?

Ergotherapie is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u zonder tussenkomst van een huisarts of specialist terecht kunt bij een ergotherapeut. Maar de meeste mensen komen bij een ergotherapeut terecht door een verwijzing.

De ergotherapie start met het bespreken van uw problemen. Samen met u zoekt de behandelend ergotherapeut naar praktische oplossingen voor de dingen waar u tegenaan loopt. Dat kan over van alles gaan, zoals voor uzelf zorgen, het huishouden doen, vervoer of werk.

Wat kan er verbeteren? Zijn er oplossingen in huis of op de werkplek? Zijn er aanpassingen nodig of hulpmiddelen in te zetten? Is het mogelijk om andere hulp  in te schakelen? De ergotherapeut stemt zijn advies en behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat is nog eens maatwerk!

Met dit formulier (pdf) kunt u zich (laten) aanmelden. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren ook contact opnemen met het secretariaat van de hoofdlocatie: 033 721 0542. Meestal kunt u binnen een week terecht.
 

Wat kost het?

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekering. Dit betekent dat u ten minste 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed krijgt. Of u meer uren vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering. Bekijk hiervoor de polis van uw eigen zorgverzekering. Let op: ergotherapie valt wel onder het verplichte eigen risico.