Als kind kun je problemen hebben met dagelijkse dingen. Aan- en uitkleden, veters strikken, eten en drinken of schrijven gaat lastig. Of met spelen loop je tegen praktische problemen aan.

Een kinderergotherapeut is een gespecialiseerde ergotherapeut, die kinderen helpt weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren.  Hij stimuleert de motorische ontwikkeling door spelletjes en oefeningen. De kinderergotherapeut is er ook voor kinderen met een (meervoudige) handicap.

Lees meer in de folder over kinderergotherapie (pdf).

Hoe werkt het?

Bij de kinderergotherapeut kun je terecht zonder verwijzing van de huisarts of specialist. Dat betekent dat je geen doorverwijzing nodig hebt om een afspraak te maken. Soms kan na de intake blijken dat het toch nodig is om de huisarts of specialist te raadplegen.

Tijdens het kennismakingsgesprek met het kind en de ouder(s)/verzorgers(s) kijkt de kinderergotherapeut samen met u en het kind naar de situatie. Als het nodig is, wordt ook de leerkracht van het kind bij het gesprek betrokken. Wat kan er verbeteren? Zijn er oplossingen in huis of op school? Zijn er aanpassingen nodig of hulpmiddelen in te zetten? Is het mogelijk om andere hulp in te schakelen? De kinderergotherapeut stemt zijn advies en behandeling af op de persoonlijke situatie van het kind.

Met dit formulier (pdf) kunt u uw kind (laten) aanmelden. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren ook contact opnemen met het secretariaat van de hoofdlocatie: 033 721 0542.

Wat kost het?

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekering. Dat geldt ook voor kinderergotherapie. Dit betekent dat u ten minste 10 uur kinderergotherapie per kalenderjaar vergoed krijgt. Of u meer uren vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering. Bekijk hiervoor de polis van uw eigen zorgverzekering.